PanchaMahaBhuta-Ayurvedische Massage  
www.Ayurveda-Heidi.nl


 

 "Wie zichzelf kent, kent alles!"  Welkom op mijn site...


De Ayurveda is een eeuwenoude wetenschappelijke geneeskunde die niet zozeer de ziekte behandelt, maar juist de gezondheid van de mens stimuleert. De massage is hier een wezenlijk onderdeel van. De Filosofische school Charaka Samkhya wordt gezien als de geestelijke moeder van de Ayurveda. Volgens deze school is het mensbeeld dualistisch en bestaat uit een ondernatuur “Prakriti” en een bovennatuur “Purusha”. Prakriti staat voor al het tastbare, al dat wij ervaren, zo ook onze gedachten. Purusha overstijgt dit alles, is transcedent, Goddelijk,  het pure heldere bewustzijn, onvatbaar en niet in woorden uit te drukken. 

Het dualisme van Prakriti en Purusha heeft de drie guna’s tot stand gebracht, de oerkrachten die al het leven doordrenken en vervullen: Sattva, Rajas en Tamas, elk met hun eigen vermogen om op te bouwen, te behouden en weer te vernietigen. Deze triguna’s zorgen voor het ontstaan van de vijf belangrijke elementen: water (jala), vuur (agni), aarde (prithvi), lucht (vayu) en ether (akasha) oftewel panchamahabhuta (de 5 grote elementen).  Al het stoffelijke is tot stand gekomen door de panchamahabhuta.  

Ook onze constitutie is opgebouwd uit deze 5 elementen en hun onderlinge verhoudingen. Als bepaalde elementen te dominant worden, dan maken zij ons ziek en spreken we van een dosha. Met de juiste levenshouding, ethiek, inzicht in jezelf en de juiste voeding kunnen wij een gezond lichaam en geest nastreven.  De Ayurvedische massage is hierin duidelijk onmisbaar.